Ganesh Sahasranamavali in Hindi PDF | गणेश सहस्रनामावली हिंदी में।

Ganesh Sahasranamavali in Hindi PDF

1000 names of Lord Ganesha – Shri Ganesha Sahasranama

Name Mantra

ॐ गणेश्वराय नमः।

ॐ गणक्रीडाय नमः।

ॐ गणनाथाय नमः।

ॐ गणाधिपाय नमः।

ॐ एकदंष्ट्राय नमः।

ॐ वक्रतुण्डाय नमः।

ॐ गजवक्त्राय नमः।

ॐ महोदराय नमः।

ॐ लम्बोदराय नमः।

ॐ धूम्रवर्णाय नमः।

ॐ विकटाय नमः।

ॐ विघ्ननायकाय नमः।

ॐ सुमुखाय नमः।

ॐ दुर्मुखाय नमः।

ॐ बुद्धाय नमः।

ॐ विघ्नराजाय नमः।

ॐ गजाननाय नमः।

ॐ भीमाय नमः।

ॐ प्रमोदाय नमः।

ॐ आमोदाय नमः।

ॐ सुरानन्दाय नमः।

ॐ मदोत्कटाय नमः।

ॐ हेरम्बाय नमः।

ॐ शम्बराय नमः।

ॐ शम्भवे नमः।

ॐ लम्बकर्णाय नमः।

ॐ महाबलाय नमः।

ॐ नन्दनाय नमः।

ॐ अलम्पटाय नमः।

ॐ अभीरवे नमः।

ॐ मेघनादाय नमः।

ॐ गणञ्जयाय नमः।

ॐ विनायकाय नमः।

ॐ विरूपाक्षाय नमः।

ॐ धीरशूराय नमः।

ॐ वरप्रदाय नमः।

ॐ महागणपतये नमः।

ॐ बुद्धिप्रियाय नमः।

ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः।

ॐ रुद्रप्रियाय नमः।

ॐ गणाध्यक्षाय नमः।

ॐ उमापुत्राय नमः।

ॐ अघनाशनाय नमः।

ॐ कुमारगुरवे नमः।

ॐ ईशानपुत्राय नमः।

ॐ मूषकवाहनाय नमः।

ॐ सिद्धिप्रियाय नमः।

ॐ सिद्धिपतये नमः।

ॐ सिद्धये नमः।

ॐ सिद्धिविनायकाय नमः।

ॐ अविघ्नाय नमः।

ॐ तुम्बुरवे नमः।

ॐ सिंहवाहनाय नमः।

ॐ मोहिनीप्रियाय नमः।

ॐ कटङ्कटाय नमः।

ॐ राजपुत्राय नमः।

ॐ शालकाय नमः।

ॐ सम्मिताय नमः।

ॐ अमिताय नमः।

ॐ कूष्माण्ड सामसम्भूतये नमः।

ॐ दुर्जयाय नमः।

ॐ धूर्जयाय नमः।

ॐ जयाय नमः।

ॐ भूपतये नमः।

ॐ भुवनपतये नमः।

ॐ भूतानां पतये नमः।

ॐ अव्ययाय नमः।

ॐ विश्वकर्त्रे नमः।

ॐ विश्वमुखाय नमः।

ॐ विश्वरूपाय नमः।

ॐ निधये नमः।

ॐ घृणये नमः।

ॐ कवये नमः।

ॐ कवीनामृषभाय नमः।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः।

ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः।

ॐ ज्येष्ठराजाय नमः।

ॐ निधिपतये नमः।

ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः।

ॐ हिरण्मयपुरान्तःस्थाय नमः।

ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः।

ॐ कराहतिविध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः।

ॐ पूषदंतभिदे नमः।

ॐ उमाङ्ककेलिकुतुकिने नमः।

ॐ मुक्तिदाय नमः।

ॐ कुलपालनाय नमः।

ॐ किरीटिने नमः।

ॐ कुण्डलिने नमः।

ॐ हारिणे नमः।

ॐ वनमालिने नमः।

ॐ मनोमयाय नमः।

ॐ वैमुख्यहतदैत्यश्रिये नमः।

ॐ पादाहतिजितक्षितये नमः।

ॐ सद्योजातस्वर्णमुञ्जमेखलिने नमः।

ॐ दुर्निमित्तहृते नमः।

ॐ दुःस्वप्नहृते नमः।

ॐ प्रसहनाय नमः।

ॐ गुणिने नमः।

ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः।

ॐ सुरूपाय नमः।

ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः।

ॐ वीरासनाश्रयाय नमः।

ॐ पीताम्बराय नमः।

ॐ खण्डरदाय नमः।

ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः।

ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः।

ॐ भालचन्द्राय नमः।

ॐ चतुर्भुजाय नमः।

ॐ योगाधिपाय नमः।

ॐ तारकस्थाय नमः।

ॐ पुरुषाय नमः।

ॐ गजकर्णाय नमः।

ॐ गणाधिराजाय नमः।

ॐ विजयस्थिराय नमः।

ॐ गजपतिर्ध्वजिने नमः।

ॐ देवदेवाय नमः।

ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः।

ॐ वायुकीलकाय नमः।

ॐ विपश्चिद् वरदाय नमः।

ॐ नादोन्नादभिन्नबलाहकाय नमः।

ॐ वराहरदनाय नमः।

ॐ मृत्युंजयाय नमः।

ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः।

ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः।

ॐ देवत्रात्रे नमः।

ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः।

ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः।

ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः।

ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः।

ॐ शम्भुतेजसे नमः।

ॐ शिवाशोकहारिणे नमः।

ॐ गौरीसुखावहाय नमः।

ॐ उमाङ्गमलजाय नमः।

ॐ गौरीतेजोभुवे नमः।

ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः।

ॐ यज्ञकायाय नमः।

ॐ महानादाय नमः।

ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः।

ॐ शुभाननाय नमः।

ॐ सर्वात्मने नमः।

ॐ सर्वदेवात्मने नमः।

ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः।

ॐ ककुप् श्रुतये नमः।

ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः।

ॐ चिद् व्योमभालाय नमः।

ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः।

ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः।

ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः।

ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः।

ॐ धर्माधर्मोष्ठाय नमः।

ॐ सामबृंहिताय नमः।

ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः।

ॐ वाणीजिह्वाय नमः।

ॐ वासवनासिकाय नमः।

ॐ कुलाचलांसाय नमः।

ॐ सोमार्कघण्टाय नमः।

ॐ रुद्रशिरोधराय नमः।

ॐ नदीनदभुजाय नमः।

ॐ सर्पाङ्गुलीकाय नमः।

ॐ तारकानखाय नमः।

ॐ भ्रूमध्यसंस्थितकराय नमः।

ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः।

ॐ व्योमनाभये नमः।

ॐ श्रीहृदयाय नमः।

ॐ मेरुपृष्ठाय नमः।

ॐ अर्णवोदराय नमः।

ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्व रक्षःकिन्नरमानुषाय नमः।

ॐ पृथ्विकटये नमः।

ॐ सृष्टिलिङ्गाय नमः।

ॐ शैलोरवे नमः।

ॐ दस्रजानुकाय नमः।

ॐ पातालजंघाय नमः।

ॐ मुनिपदे नमः।

ॐ कालाङ्गुष्ठाय नमः।

ॐ त्रयीतनवे नमः।

ॐ ज्योतिर्मण्डललांगूलाय नमः।

ॐ हृदयालाननिश्चलाय नमः।

ॐ हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवराय नमः।

ॐ सद्भक्तध्याननिगडाय नमः।

ॐ पूजावारिनिवारिताय नमः।

ॐ प्रतापिने नमः।

ॐ कश्यपसुताय नमः।

ॐ गणपाय नमः।

ॐ विष्टपिने नमः।

ॐ बलिने नमः।

ॐ यशस्विने नमः।

ॐ धार्मिकाय नमः।

ॐ स्वोजसे नमः।

ॐ प्रथमाय नमः।

ॐ प्रथमेश्वराय नमः।

ॐ चिन्तामणिद्वीप पतये नमः।

ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः।

ॐ रत्नमण्डपमध्यस्थाय नमः।

ॐ रत्नसिंहासनाश्रयाय नमः।

ॐ तीव्राशिरोद्धृतपदाय नमः।

ॐ ज्वालिनीमौलिलालिताय नमः।

ॐ नन्दानन्दितपीठश्रिये नमः।

ॐ भोगदाभूषितासनाय नमः।

ॐ सकामदायिनीपीठाय नमः।

ॐ स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः।

ॐ तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः।

ॐ सत्यानित्यावतंसिताय नमः।

ॐ सविघ्ननाशिनीपीठाय नमः।

ॐ सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयाय नमः।

ॐ लिपिपद्मासनाधाराय नमः।

ॐ वह्निधामत्रयाश्रयाय नमः।

ॐ उन्नतप्रपदाय नमः।

ॐ गूढगुल्फाय नमः।

ॐ संवृतपार्ष्णिकाय नमः।

ॐ पीनजंघाय नमः।

ॐ श्लिष्टजानवे नमः।

ॐ स्थूलोरवे नमः।

ॐ प्रोन्नमत्कटये नमः।

ॐ निम्ननाभये नमः।

ॐ स्थूलकुक्षये नमः।

ॐ पीनवक्षसे नमः।

ॐ बृहद्भुजाय नमः।

ॐ पीनस्कन्धाय नमः।

ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।

ॐ लम्बोष्ठाय नमः।

ॐ लम्बनासिकाय नमः।

ॐ भग्नवामरदाय नमः।

ॐ तुङ्गसव्यदन्ताय नमः।

ॐ महाहनवे नमः।

ॐ ह्रस्वनेत्रत्रयाय नमः।

ॐ शूर्पकर्णाय नमः।

ॐ निबिडमस्तकाय नमः।

ॐ स्तबकाकारकुम्भाग्राय नमः।

ॐ रत्नमौलये नमः।

ॐ निरङ्कुशाय नमः।

ॐ सर्पहारकटिसूत्राय नमः।

ॐ सर्पयज्ञोपवीतये नमः।

ॐ सर्पकोटीरकटकाय नमः।

ॐ सर्पग्रैवेयकाङ्गदाय नमः।

ॐ सर्पकक्ष्योदराबन्धाय नमः।

ॐ सर्पराजोत्तरीयकाय नमः।

ॐ रक्ताय नमः।

ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।

ॐ रक्तमाल्यविभूषणाय नमः।

ॐ रक्तेक्षणाय नमः।

ॐ रक्तकराय नमः।

ॐ रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नमः।

ॐ श्वेताय नमः।

ॐ श्वेताम्बरधराय नमः।

ॐ श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः।

ॐ श्वेतातपत्ररुचिराय नमः।

ॐ श्वेतचामरवीजिताय नमः।

ॐ सर्वावयवसम्पूर्णसर्वलक्षणलक्षिताय नमः।

ॐ सर्वाभरणशोभाढ्याय नमः।

ॐ सर्वशोभासमन्विताय नमः।

ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्याय नमः।

ॐ सर्वकारणकारणाय नमः।

ॐ सर्वदैककराय नमः।

ॐ शार्ङ्गिणे नमः।

ॐ बीजापूरिणे नमः।

ॐ गदाधराय नमः।

ॐ इक्षुचापधराय नमः।

ॐ शूलिने नमः।

ॐ चक्रपाणये नमः।

ॐ सरोजभृते नमः।

ॐ पाशिने नमः।

ॐ धृतोत्पलाय नमः।

ॐ शालीमञ्जरीभृते नमः।

ॐ स्वदन्तभृते नमः।

ॐ कल्पवल्लीधराय नमः।

ॐ विश्वाभयदैककराय नमः।

ॐ वशिने नमः।

ॐ अक्षमालाधराय नमः।

ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः।

ॐ मुद्गरायुधाय नमः।

ॐ पूर्णपात्रिणे नमः।

ॐ कम्बुधराय नमः।

ॐ विधृतालिसमुद्गकाय नमः।

ॐ मातुलिङ्गधराय नमः।

ॐ चूतकलिकाभृते नमः।

ॐ कुठारवते नमः।

ॐ पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकाय नमः।

ॐ भारतीसुन्दरीनाथाय नमः।

ॐ विनायकरतिप्रियाय नमः।

ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः।

ॐ सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नमः।

ॐ रमारमेशपूर्वाङ्गाय नमः।

ॐ दक्षिणोमामहेश्वराय नमः।

ॐ महीवराहवामाङ्गाय नमः।

ॐ रविकन्दर्पपश्चिमाय नमः।

ॐ आमोदप्रमोदजननाय नमः।

ॐ सप्रमोदप्रमोदनाय नमः।

ॐ समेधितसमृद्धिश्रिये नमः।

ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः।

ॐ दत्तसौख्यसुमुखाय नमः।

ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः।

ॐ मदनावत्याश्रितांघ्रये नमः।

ॐ कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुखाय नमः।

ॐ विघ्नसम्पल्लवोपघ्नाय नमः।

ॐ सेवोन्निद्रमदद्रवाय नमः।

ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नमः।

ॐ द्राविणीशक्ति सत्कृताय नमः।

ॐ तीव्राप्रसन्ननयनाय नमः।

ॐ ज्वालिनीपालतैकदृशे नमः।

ॐ मोहिनीमोहनाय नमः।

ॐ भोगदायिनीकान्तिमण्डिताय नमः।

ॐ कामिनीकान्तवक्त्रश्रिये नमः।

ॐ अधिष्ठित वसुन्धराय नमः।

ॐ वसुन्धरामदोन्नद्धमहाशङ्खनिधिप्रभवे नमः।

ॐ नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभवे नमः।

ॐ सर्वसद्गुरुसंसेव्याय नमः।

ॐ शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः।

ॐ ईशानमूर्ध्ने नमः।

ॐ देवेन्द्रशिखायै नमः।

ॐ पवननन्दनाय नमः।

ॐ अग्रप्रत्यग्रनयनाय नमः।

ॐ दिव्यास्त्राणां प्रयोगविदे नमः।

ॐ ऐरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रियाय नमः।

ॐ वज्राद्यस्त्रपरिवाराय नमः।

ॐ गणचण्डसमाश्रयाय नमः।

ॐ जयाजयापरिवाराय नमः।

ॐ विजयाविजयावहाय नमः।

ॐ अजितार्चितपादाब्जाय नमः।

ॐ नित्यानित्यावतंसिताय नमः।

ॐ विलासिनीकृतोल्लासाय नमः।

ॐ शौण्डीसौन्दर्यमण्डिताय नमः।

ॐ अनन्तानन्तसुखदाय नमः।

ॐ सुमङ्गलसुमङ्गलाय नमः।

ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेविताय नमः।

ॐ सुभगासंश्रितपदाय नमः।

ॐ ललिताललिताश्रयाय नमः।

ॐ कामिनीकामनाय नमः।

ॐ काममालिनीकेलिललिताय नमः।

ॐ सरस्वत्याश्रयाय नमः।

ॐ गौरीनन्दनाय नमः।

ॐ श्रीनिकेतनाय नमः।

ॐ गुरुगुप्तपदाय नमः।

ॐ वाचासिद्धाय नमः।

ॐ वागीश्वरीपतये नमः।

ॐ नलिनीकामुकाय नमः।

ॐ वामारामाय नमः।

ॐ ज्येष्ठामनोरमाय नमः।

ॐ रौद्रिमुद्रितपादाब्जाय नमः।

ॐ हुम्बीजाय नमः।

ॐ तुङ्गशक्तिकाय नमः।

ॐ विश्वादिजननत्राणाय नमः।

ॐ स्वाहाशक्तये नमः।

ॐ सकीलकाय नमः।

ॐ अमृताब्धिकृतावासाय नमः।

ॐ मदघूर्णितलोचनाय नमः।

ॐ उच्छिष्टगणाय नमः।

ॐ उच्छिष्टगणेशाय नमः।

ॐ गणनायकाय नमः।

ॐ सर्वकालिकसंसिद्धये नमः।

ॐ नित्यशैवाय नमः।

ॐ दिगम्बराय नमः।

ॐ अनपाय नमः।

ॐ अनन्तदृष्टये नमः।

ॐ अप्रमेयाय नमः।

ॐ अजरामराय नमः।

ॐ अनाविलाय नमः।

ॐ अप्रतिरथाय नमः।

ॐ अच्युताय नमः।

ॐ अमृताय नमः।

ॐ अक्षराय नमः।

ॐ अप्रतर्क्याय नमः।

ॐ अक्षयाय नमः।

ॐ अजय्याय नमः।

ॐ अनाधाराय नमः।

ॐ अनामयाय नमः।

ॐ अमलाय नमः।

ॐ अमोघसिद्धये नमः।

ॐ अद्वैताय नमः।

ॐ अघोराय नमः।

ॐ अप्रमिताननाय नमः।

ॐ अनाकाराय नमः।

ॐ अब्धिभूम्याग्निबलघ्नाय नमः।

ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः।

ॐ आधारपीठाय नमः।

ॐ आधाराय नमः।

ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः।

ॐ आखुकेतनाय नमः।

ॐ आशापूरकाय नमः।

ॐ आखुमहारधाय नमः।

ॐ इक्षुसागरमध्यस्थाय नमः।

ॐ इक्षुभक्षणलालसाय नमः।

ॐ इक्षुचापातिरेकश्रिये नमः।

ॐ इक्षुचापनिषेविताय नमः।

ॐ इन्द्रगोपसमानश्रिये नमः।

ॐ इन्द्रनीलसमद्युतये नमः।

ॐ इन्दिवरदलश्यामाय नमः।

ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः।

ॐ इष्मप्रियाय नमः।

ॐ इडाभागाय नमः।

ॐ इराधाम्ने नमः।

ॐ इन्दिराप्रियाय नमः।

ॐ इअक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसिने नमः।

ॐ इतिकर्तव्यतेप्सिताय नमः।

ॐ ईशानमौलये नमः।

ॐ ईशानाय नमः।

ॐ ईशानसुताय नमः।

ॐ ईतिघ्ने नमः।

ॐ ईषणात्रयकल्पान्ताय नमः।

ॐ ईहामात्रविवर्जिताय नमः।

ॐ उपेन्द्राय नमः।

ॐ उडुभृन्मौलये नमः।

ॐ उण्डेरकबलिप्रियाय नमः।

ॐ उन्नताननाय नमः।

ॐ उत्तुङ्गाय नमः।

ॐ उदारत्रिदशाग्रण्ये नमः।

ॐ उर्जस्वते नमः।

ॐ उष्मलमदाय नमः।

ॐ ऊहापोहदुरासदाय नमः।

ॐ ऋग्यजुस्सामसम्भूतये नमः।

ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः।

ॐ ऋजुचित्तैकसुलभाय नमः।

ॐ ऋणत्रयमोचकाय नमः।

ॐ स्वभक्तानां लुप्तविघ्नाय नमः।

ॐ सुरद्विषांलुप्तशक्तये नमः।

ॐ विमुखार्चानां लुप्तश्रिये नमः।

ॐ लूताविस्फोटनाशनाय नमः।

ॐ एकारपीठमध्यस्थाय नमः।

ॐ एकपादकृतासनाय नमः।

ॐ एजिताखिलदैत्यश्रिये नमः।

ॐ एधिताखिलसंश्रयाय नमः।

ॐ ऐश्वर्यनिधये नमः।

ॐ ऐश्वर्याय नमः।

ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नमः।

ॐ ऐरम्मदसमोन्मेषाय नमः।

ॐ ऐरावतनिभाननाय नमः।

ॐ ओंकारवाच्याय नमः।

ॐ ओंकाराय नमः।

ॐ ओजस्वते नमः।

ॐ ओषधीपतये नमः।

ॐ औदार्यनिधये नमः।

ॐ औद्धत्यधुर्याय नमः।

ॐ औन्नत्यनिस्स्वनाय नमः।

ॐ सुरनागानामङ्कुशाय नमः।

ॐ सुरविद्विषामङ्कुशाय नमः।

ॐ अःसमस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तिताय नमः।

ॐ कमण्डलुधराय नमः।

ॐ कल्पाय नमः।

ॐ कपर्दिने नमः।

ॐ कलभाननाय नमः।

ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।

ॐ कर्मकर्त्रे नमः।

ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः।

ॐ कदम्बगोलकाकाराय नमः।

ॐ कूष्माण्डगणनायकाय नमः।

ॐ कारुण्यदेहाय नमः।

ॐ कपिलाय नमः।

ॐ कथकाय नमः।

ॐ कटिसूत्रभृते नमः।

ॐ खर्वाय नमः।

ॐ खड्गप्रियाय नमः।

ॐ खड्गखान्तान्तः स्थाय नमः।

ॐ खनिर्मलाय नमः।

ॐ खल्वाटश्रृंगनिलयाय नमः।

ॐ खट्वाङ्गिने नमः।

ॐ खदुरासदाय नमः।

ॐ गुणाढ्याय नमः।

ॐ गहनाय नमः।

ॐ ग-स्थाय नमः।

ॐ गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः।

ॐ गद्यगानप्रियाय नमः।

ॐ गर्जाय नमः।

ॐ गीतगीर्वाणपूर्वजाय नमः।

ॐ गुह्याचाररताय नमः।

ॐ गुह्याय नमः।

ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः।

ॐ गुहाशयाय नमः।

ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः।

ॐ गुरुगम्याय नमः।

ॐ गुरोर्गुरवे नमः।

ॐ घण्टाघर्घरिकामालिने नमः।

ॐ घटकुम्भाय नमः।

ॐ घटोदराय नमः।

ॐ चण्डाय नमः।

ॐ चण्डेश्वरसुहृदे नमः।

ॐ चण्डीशाय नमः।

ॐ चण्डविक्रमाय नमः।

ॐ चराचरपतये नमः।

ॐ चिन्तामणिचर्वणलालसाय नमः।

ॐ छन्दसे नमः।

ॐ छन्दोवपुषे नमः।

ॐ छन्दोदुर्लक्ष्याय नमः।

ॐ छन्दविग्रहाय नमः।

ॐ जगद्योनये नमः।

ॐ जगत्साक्षिणे नमः।

ॐ जगदीशाय नमः।

ॐ जगन्मयाय नमः।

ॐ जपाय नमः।

ॐ जपपराय नमः।

ॐ जप्याय नमः।

ॐ जिह्वासिंहासनप्रभवे नमः।

ॐ झलज्झलोल्लसद्दान झङ्कारिभ्रमराकुलाय नमः।

ॐ टङ्कारस्फारसंरावाय नमः।

ॐ टङ्कारिमणिनूपुराय नमः।

ॐ ठद्वयीपल्लवान्तःस्थ सर्वमन्त्रैकसिद्धिदाय नमः।

ॐ डिण्डिमुण्डाय नमः।

ॐ डाकिनीशाय नमः।

ॐ डामराय नमः।

ॐ डिण्डिमप्रियाय नमः।

ॐ ढक्कानिनादमुदिताय नमः।

ॐ ढौकाय नमः।

ॐ ढुण्ढिविनायकाय नमः।

ॐ तत्वानां परमाय तत्वाय नमः।

ॐ तत्वम्पदनिरूपिताय नमः।

ॐ तारकान्तरसंस्थानाय नमः।

ॐ तारकाय नमः।

ॐ तारकान्तकाय नमः।

ॐ स्थाणवे नमः।

ॐ स्थाणुप्रियाय नमः।

ॐ स्थात्रे नमः।

ॐ स्थावराय जङ्गमाय जगते नमः।

ॐ दक्षयज्ञप्रमथनाय नमः।

ॐ दात्रे नमः।

ॐ दानवमोहनाय नमः।

ॐ दयावते नमः।

ॐ दिव्यविभवाय नमः।

ॐ दण्डभृते नमः।

ॐ दण्डनायकाय नमः।

ॐ दन्तप्रभिन्नाभ्रमालाय नमः।

ॐ दैत्यवारणदारणाय नमः।

ॐ दंष्ट्रालग्नद्विपघटाय नमः।

ॐ देवार्थनृगजाकृतये नमः।

ॐ धनधान्यपतये नमः।

ॐ धन्याय नमः।

ॐ धनदाय नमः।

ॐ धरणीधराय नमः।

ॐ ध्यानैकप्रकटाय नमः।

ॐ ध्येयाय नमः।

ॐ ध्यानाय नमः।

ॐ ध्यानपरायणाय नमः।

ॐ नन्द्याय नमः।

ॐ नन्दिप्रियाय नमः।

ॐ नादाय नमः।

ॐ नादमध्यप्रतिष्ठिताय नमः।

ॐ निष्कलाय नमः।

ॐ निर्मलाय नमः।

ॐ नित्याय नमः।

ॐ नित्यानित्याय नमः।

ॐ निरामयाय नमः।

ॐ परस्मै व्योम्ने नमः।

ॐ परस्मै धाम्मे नमः।

ॐ परमात्मने नमः।

ॐ परस्मै पदाय नमः।

ॐ परात्पराय नमः।

ॐ पशुपतये नमः।

ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः।

ॐ पूर्णानन्दाय नमः।

ॐ परानन्दाय नमः।

ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।

ॐ पद्मप्रसन्ननयनाय नमः।

ॐ प्रणताज्ञानमोचकाय नमः।

ॐ प्रमाणप्रत्यायातीताय नमः।

ॐ प्रणतार्तिनिवारणाय नमः।

ॐ फलहस्ताय नमः।

ॐ फणिपतये नमः।

ॐ फेत्काराय नमः।

ॐ फणितप्रियाय नमः।

ॐ बाणार्चितांघ्रियुगुलाय नमः।

ॐ बालकेलिकुतूहलिने नमः।

ॐ ब्रह्मणे नमः।

ॐ ब्रह्मार्चितपदाय नमः।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।

ॐ बृहस्पतये नमः।

ॐ बृहत्तमाय नमः।

ॐ ब्रह्मपराय नमः।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः।

ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः।

ॐ बृहन्नादाग्र्यचीत्काराय नमः।

ॐ ब्रह्माण्डावलिमेखलाय नमः।

ॐ भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नमः।

ॐ भर्गाय नमः।

ॐ भद्राय नमः।

ॐ भयापहाय नमः।

ॐ भगवते नमः।

ॐ भक्तिसुलभाय नमः।

ॐ भूतिदाय नमः।

ॐ भूतिभूषणाय नमः।

ॐ भव्याय नमः।

ॐ भूतालयाय नमः।

ॐ भोगदात्रे नमः।

ॐ भ्रूमध्यगोचराय नमः।

ॐ मन्त्राय नमः।

ॐ मन्त्रपतये नमः।

ॐ मन्त्रिणे नमः।

ॐ मदमत्तमनोरमाय नमः।

ॐ मेखलावते नमः।

ॐ मन्दगतये नमः।

ॐ मतिमत्कमलेक्षणाय नमः।

ॐ महाबलाय नमः।

ॐ महावीर्याय नमः।

ॐ महाप्राणाय नमः।

ॐ महामनसे नमः।

ॐ यज्ञाय नमः।

ॐ यज्ञपतये नमः।

ॐ यज्ञगोप्ते नमः।

ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः।

ॐ यशस्कराय नमः।

ॐ योगगम्याय नमः।

ॐ याज्ञिकाय नमः।

ॐ याजकप्रियाय नमः।

ॐ रसाय नमः।

ॐ रसप्रियाय नमः।

ॐ रस्याय नमः।

ॐ रञ्जकाय नमः।

ॐ रावणार्चिताय नमः।

ॐ रक्षोरक्षाकराय नमः।

ॐ रत्नगर्भाय नमः।

ॐ राज्यसुखप्रदाय नमः।

ॐ लक्ष्याय नमः।

ॐ लक्ष्यप्रदाय नमः।

ॐ लक्ष्याय नमः।

ॐ लयस्थाय नमः।

ॐ लड्डुकप्रियाय नमः।

ॐ लानप्रियाय नमः।

ॐ लास्यपराय नमः।

ॐ लाभकृल्लोकविश्रुताय नमः।

ॐ वरेण्याय नमः।

ॐ वह्निवदनाय नमः।

ॐ वन्द्याय नमः।

ॐ वेदान्तगोचराय नमः।

ॐ विकर्त्रे नमः।

ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः।

ॐ विधात्रे नमः।

ॐ विश्वतोमुखाय नमः।

ॐ वामदेवाय नमः।

ॐ विश्वनेते नमः।

ॐ वज्रिवज्रनिवारणाय नमः।

ॐ विश्वबन्धनविष्कम्भाधाराय नमः।

ॐ विश्वेश्वरप्रभवे नमः।

ॐ शब्दब्रह्मणे नमः।

ॐ शमप्राप्याय नमः।

ॐ शम्भुशक्तिगणेश्वराय नमः।

ॐ शास्त्रे नमः।

ॐ शिखाग्रनिलयाय नमः।

ॐ शरण्याय नमः।

ॐ शिखरीश्वराय नमः।

ॐ षड् ऋतुकुसुमस्रग्विणे नमः।

ॐ षडाधाराय नमः।

ॐ षडक्षराय नमः।

ॐ संसारवैद्याय नमः।

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

ॐ सर्वभेषजभेषजाय नमः।

ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नमः।

ॐ सुरकुञ्जरभेदनाय नमः।

ॐ सिन्दूरितमहाकुम्भाय नमः।

ॐ सदसद् व्यक्तिदायकाय नमः।

ॐ साक्षिणे नमः।

ॐ समुद्रमथनाय नमः।

ॐ स्वसंवेद्याय नमः।

ॐ स्वदक्षिणाय नमः।

ॐ स्वतन्त्राय नमः।

ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।

ॐ सामगानरताय नमः।

ॐ सुखिने नमः।

ॐ हंसाय नमः।

ॐ हस्तिपिशाचीशाय नमः।

ॐ हवनाय नमः।

ॐ हव्यकव्यभुजे नमः।

ॐ हव्याय नमः।

ॐ हुतप्रियाय नमः।

ॐ हर्षाय नमः।

ॐ हृल्लेखामन्त्रमध्यगाय नमः।

ॐ क्षेत्राधिपाय नमः।

ॐ क्षमाभर्त्रे नमः।

ॐ क्षमापरपरायणाय नमः।

ॐ क्षिप्रक्षेमकराय नमः।

ॐ क्षेमानन्दाय नमः।

ॐ क्षोणीसुरद्रुमाय नमः।

ॐ धर्मप्रदाय नमः।

ॐ अर्थदाय नमः।

ॐ कामदात्रे नमः।

ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः।

ॐ विद्याप्रदाय नमः।

ॐ विभवदाय नमः।

ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।

ॐ अभिरूप्यकराय नमः।

ॐ वीरश्रीप्रदाय नमः।

ॐ विजयप्रदाय नमः।

ॐ सर्ववश्यकराय नमः।

ॐ गर्भदोषघ्ने नमः।

ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः।

ॐ मेधादाय नमः।

ॐ कीर्तिदाय नमः।

ॐ शोकहारिणे नमः।

ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः।

ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः।

ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः।

ॐ पराभिचारशमनाय नमः।

ॐ दुःखभञ्जनकारकाय नमः।

ॐ लवाय नमः।

ॐ त्रुटये नमः।

ॐ कलायै नमः।

ॐ काष्टायै नमः।

ॐ निमेषाय नमः।

ॐ तत्पराय नमः।

ॐ क्षणाय नमः।

ॐ घट्यै नमः।

ॐ मुहूर्ताय नमः।

ॐ प्रहराय नमः।

ॐ दिवा नमः।

ॐ नक्तं नमः।

ॐ अहर्निशं नमः।

ॐ पक्षाय नमः।

ॐ मासाय नमः।

ॐ अयनाय नमः।

ॐ वर्षाय नमः।

ॐ युगाय नमः।

ॐ कल्पाय नमः।

ॐ महालयाय नमः।

ॐ राशये नमः।

ॐ तारायै नमः।

ॐ तिथये नमः।

ॐ योगाय नमः।

ॐ वाराय नमः।

ॐ करणाय नमः।

ॐ अंशकाय नमः।

ॐ लग्नाय नमः।

ॐ होरायै नमः।

ॐ कालचक्राय नमः।

ॐ मेरवे नमः।

ॐ सप्तर्षिभ्यो नमः।

ॐ ध्रुवाय नमः।

ॐ राहवे नमः।

ॐ मन्दाय नमः।

ॐ कवये नमः।

ॐ जीवाय नमः।

ॐ बुधाय नमः।

ॐ भौमाय नमः।

ॐ शशिने नमः।

ॐ रवये नमः।

ॐ कालाय नमः।

ॐ सृष्टये नमः।

ॐ स्थितये नमः।

ॐ विश्वस्मै स्थावराय जङ्गमाय नमः।

ॐ भुवे नमः।

ॐ अद्भ्यो नमः।

ॐ अग्नये नमः।

ॐ मरुते नमः।

ॐ व्योम्ने नमः।

ॐ अहंकृतये नमः।

ॐ प्रकृतये नमः।

ॐ पुंसे नमः।

ॐ ब्रह्मणे नमः।

ॐ विष्णवे नमः।

ॐ शिवाय नमः।

ॐ रुद्राय नमः।

ॐ ईशाय नमः।

ॐ शक्तये नमः।

ॐ सदाशिवाय नमः।

ॐ त्रिदशेभ्यो नमः।

ॐ पितृभ्यो नमः।

ॐ सिद्धेभ्यो नमः।

ॐ यक्षेभ्यो नमः।

ॐ रक्षोभ्यो नमः।

ॐ किन्नरेभ्यो नमः।

ॐ साध्येभ्यो नमः।

ॐ विद्याधरेभ्यो नमः।

ॐ भूतेभ्यो नमः।

ॐ मनुष्येभ्यो नमः।

ॐ पशुभ्यो नमः।

ॐ खगेभ्यो नमः।

ॐ समुद्रेभ्यो नमः।

ॐ सरिद्भ्यो नमः।

ॐ शैलेभ्यो नमः।

ॐ भूताय नमः।

ॐ भव्याय नमः।

ॐ भवोद्भवाय नमः।

ॐ साङ्ख्याय नमः।

ॐ पातञ्जलाय नमः।

ॐ योगाय नमः।

ॐ पुराणेभ्यो नमः।

ॐ श्रुत्यै नमः।

ॐ स्मृत्यै नमः।

ॐ वेदाङ्गेभ्यो नमः।

ॐ सदाचाराय नमः।

ॐ मीमांसायै नमः।

ॐ न्यायविस्तराय नमः।

ॐ आयुर्वेदाय नमः।

ॐ धनुर्वेदीय नमः।

ॐ गान्धर्वाय नमः।

ॐ काव्यनाटकाय नमः।

ॐ वैखानसाय नमः।

ॐ भागवताय नमः।

ॐ सात्वताय नमः।

ॐ पाञ्चरात्रकाय नमः।

ॐ शैवाय नमः।

ॐ पाशुपताय नमः।

ॐ कालामुखाय नमः।

ॐ भैरवशासनाय नमः।

ॐ शाक्ताय नमः।

ॐ वैनायकाय नमः।

ॐ सौराय नमः।

ॐ जैनाय नमः।

ॐ आर्हत सहितायै नमः।

ॐ सते नमः।

ॐ असते नमः।

ॐ व्यक्ताय नमः।

ॐ अव्यक्ताय नमः।

ॐ सचेतनाय नमः।

ॐ अचेतनाय नमः।

ॐ बन्धाय नमः।

ॐ मोक्षाय नमः।

ॐ सुखाय नमः।

ॐ भोगाय नमः।

ॐ अयोगाय नमः।

ॐ सत्याय नमः।

ॐ अणवे नमः।

ॐ महते नमः।

ॐ स्वस्ति नमः।

ॐ हुम् नमः।

ॐ फट् नमः।

ॐ स्वधा नमः।

ॐ स्वाहा नमः।

ॐ श्रौषण्णमः।

ॐ वौषण्णमः।

ॐ वषण्णमः।

ॐ नमो नमः।

ॐ ज्ञानाय नमः।

ॐ विज्ञानाय नमः।

ॐ आनंदाय नमः।

ॐ बोधाय नमः।

ॐ संविदे नमः।

ॐ शमाय नमः।

ॐ यमाय नमः।

ॐ एकस्मै नमः।

ॐ एकाक्षराधाराय नमः।

ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः।

ॐ एकाग्रधिये नमः।

ॐ एकवीराय नमः।

ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः।

ॐ द्विरूपाय नमः।

ॐ द्विभुजाय नमः।

ॐ द्व्यक्षाय नमः।

ॐ द्विरदाय नमः।

ॐ द्विपरक्षकाय नमः।

ॐ द्वैमातुराय नमः।

ॐ द्विवदनाय नमः।

ॐ द्वन्द्वातीताय नमः।

ॐ द्व्यातीगाय नमः।

ॐ त्रिधाम्ने नमः।

ॐ त्रिकराय नमः।

ॐ त्रेतात्रिवर्गफलदायकाय नमः।

ॐ त्रिगुणात्मने नमः।

ॐ त्रिलोकादये नमः।

ॐ त्रिशक्तिशाय नमः।

ॐ त्रिलोचनाय नमः।

ॐ चतुर्बाहवे नमः।

ॐ चतुर्दन्ताय नमः।

ॐ चतुरात्मने नमः।

ॐ चतुर्मुखाय नमः।

ॐ चतुर्विधोपायमयाय नमः।

ॐ चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नमः।

ॐ चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकाय नमः।

ॐ चतुर्थीपूजनप्रीताय नमः।

ॐ चतुर्थीतिथिसम्भवाय नमः।

ॐ पञ्चाक्षरात्मने नमः।

ॐ पञ्चात्मने नमः।

ॐ पञ्चास्याय नमः।

ॐ पञ्चकृत्यकृते नमः।

ॐ पञ्चाधाराय नमः।

ॐ पञ्चवर्णाय नमः।

ॐ पञ्चाक्षरपरायणाय नमः।

ॐ पञ्चतालाय नमः।

ॐ पञ्चकराय नमः।

ॐ पञ्चप्रणवभाविताय नमः।

ॐ पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तये नमः।

ॐ पञ्चावरणवारिताय नमः।

ॐ पञ्चभक्ष्यप्रियाय नमः।

ॐ पञ्चबाणाय नमः।

ॐ पञ्चशिवात्मकाय नमः।

ॐ षट्कोणपीठाय नमः।

ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः।

ॐ षड्ग्रन्थिभेदकाय नमः।

ॐ षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमः।

ॐ षडङ्गुलमहाह्रदाय नमः।

ॐ षण्मुखाय नमः।

ॐ षण्मुखभ्रात्रे नमः।

ॐ षट्शक्तिपरिवारिताय नमः।

ॐ षड्वैरिवर्गविध्वंसिने नमः।

ॐ षडूर्मिमयभञ्जनाय नमः।

ॐ षट्तर्कदूराय नमः।

ॐ षट्कर्मनिरताय नमः।

ॐ षड्रसाश्रयाय नमः।

ॐ सप्तपातालचरणाय नमः।

ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः।

ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः।

ॐ सप्तसाप्तिवरप्रदाय नमः।

ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः।

ॐ सप्तर्षिगणमण्डिताय नमः।

ॐ सप्तछन्दोनिधये नमः।

ॐ सप्तहोत्रे नमः।

ॐ सप्तस्वराश्रयाय नमः।

ॐ सप्ताब्धिकेलिकासाराय नमः।

ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः।

ॐ सप्तछन्दो मोदमदाय नमः।

ॐ सप्तछन्दोमखप्रभवे नमः।

ॐ अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः।

ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय नमः।

ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुवे नमः।

ॐ अष्टपत्राम्बुजासनाय नमः।

ॐ अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः।

ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायकाय नमः।

ॐ अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः।

ॐ अष्टमातृसमावृताय नमः।

ॐ अष्टभैरवसेव्याय नमः।

ॐ अष्टवसुवन्द्याय नमः।

ॐ अष्टमूर्तिभृते नमः।

ॐ अष्टचक्रस्फूरन्मूर्तये नमः।

ॐ अष्टद्रव्यहविः प्रियाय नमः।

ॐ नवनागासनाध्यासिने नमः।

ॐ नवनिध्यनुशासिताय नमः।

ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः।

ॐ नवाधारनिकेतनाय नमः।

ॐ नवनारायणस्तुत्याय नमः।

ॐ नवदुर्गा निषेविताय नमः।

ॐ नवनाथमहानाथाय नमः।

ॐ नवनागविभूषणाय नमः।

ॐ नवरत्नविचित्राङ्गाय नमः।

ॐ नवशक्तिशिरोधृताय नमः।

ॐ दशात्मकाय नमः।

ॐ दशभुजाय नमः।

ॐ दशदिक्पतिवन्दिताय नमः।

ॐ दशाध्यायाय नमः।

ॐ दशप्राणाय नमः।

ॐ दशेन्द्रियनियामकाय नमः।

ॐ दशाक्षरमहामन्त्राय नमः।

ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय नमः।

ॐ एकादशादिभीरुद्रैः स्तुताय नमः।

ॐ एकादशाक्षराय नमः।

ॐ द्वादशोद्दण्डदोर्दण्डाय नमः।

ॐ द्वादशान्तनिकेतनाय नमः।

ॐ त्रयोदशाभिदाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवताय नमः।

ॐ चतुर्दशेन्द्रवरदाय नमः।

ॐ चतुर्दशमनुप्रभवे नमः।

ॐ चतुर्दशादिविद्याढ्याय नमः।

ॐ चतुर्दशजगत्प्रभवे नमः।

ॐ सामपञ्चदशाय नमः।

ॐ पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः।

ॐ षोडशाधारनिलयाय नमः।

ॐ षोडशस्वरमातृकाय नमः।

ॐ षोडशान्त पदावासाय नमः।

ॐ षोडशेन्दुकलात्मकाय नमः।

ॐ कलायैसप्तदश्यै नमः।

ॐ सप्तदशाय नमः।

ॐ सप्तदशाक्षराय नमः।

ॐ अष्टादशद्वीप पतये नमः।

ॐ अष्टादशपुराणकृते नमः।

ॐ अष्टादशौषधीसृष्टये नमः।

ॐ अष्टादशविधिस्मृताय नमः।

ॐ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदाय नमः।

ॐ एकविंशाय पुंसे नमः।

ॐ एकविंशत्यङ्गुलिपल्लवाय नमः।

ॐ चतुर्विंशतितत्वात्मने नमः।

ॐ पञ्चविंशाख्यपुरुषाय नमः।

ॐ सप्तविंशतितारेशाअय नमः।

ॐ सप्तविंशति योगकृते नमः।

ॐ द्वात्रिंशद्भैरवाधीशाय नमः।

ॐ चतुस्त्रिंशन्महाह्रदाय नमः।

ॐ षट् त्रिंशत्तत्त्वसम्भूतये नमः।

ॐ अष्टात्रिंशकलातनवे नमः।

ॐ नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलाय नमः।

ॐ पञ्चाशदक्षरश्रेण्यै नमः।

ॐ पञ्चाशद् रुद्रविग्रहाय नमः।

ॐ पञ्चाशद् विष्णुशक्तीशाय नमः।

ॐ पञ्चाशन्मातृकालयाय नमः।

ॐ द्विपञ्चाशद्वपुःश्रेण्यै नमः।

ॐ त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नमः।

ॐ चतुषष्ट्यर्णनिर्णेत्रे नमः।

ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः।

ॐ चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्दवन्दिताय नमः।

ॐ अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावनाय नमः।

ॐ चतुर्नवतिमन्त्रात्मने नमः।

ॐ षण्णवत्यधिकप्रभवे नमः।

ॐ शतानन्दाय नमः।

ॐ शतधृतये नमः।

ॐ शतपत्रायतेक्षणाय नमः।

ॐ शतानीकाय नमः।

ॐ शतमखाय नमः।

ॐ शतधारावरायुधाय नमः।

ॐ सहस्रपत्रनिलयाय नमः।

ॐ सहस्रफणभूषणाय नमः।

ॐ सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नमः।

ॐ सहस्राक्षाय नमः।

ॐ सहस्रपदे नमः।

ॐ सहस्रनाम संस्तुत्याय नमः।

ॐ सहस्राक्षबलापहाय नमः।

ॐ दशसहस्रफणभृत्फणिराजकृतासनाय नमः।

ॐ अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षि स्तोत्रयन्त्रिताय नमः।

ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय नमः।

ॐ लक्ष्याधारमनोमयाय नमः।

ॐ चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः।

ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः।

ॐ चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थिताय नमः।

ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नमः।

ॐ कोटिचन्द्रांशुनिर्मलाय नमः।

ॐ शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरन्धराय नमः।

ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतये नमः।

ॐ त्रयस्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकाय नमः।

ॐ अनन्तनाम्ने नमः।

ॐ अनन्तश्रिये नमः।

ॐ अनन्तानन्तसौख्यदाय नमः।

Ganesh Sahasranamavali in English

Om Ganeshwaraya Namah।

Om Ganakridaya Namah।

Om Gananathaya Namah।

Om Ganadhipaya Namah।

Om Ekadanshtraya Namah।

Om vakratundaya Namah।

Om Gajavaktraya Namah।

Om Mahodaraya Namah।

Om Lambodaraya Namah।

Om Dhumravarnaya Namah।

Om Vikataya Namah।

Om Vighnanayakaya Namah।

Om Sumukhaya Namah।

Om Durmukhaya Namah।

Om Buddhaya Namah।

Om Vighnarajaya Namah।

Om Gajananaya Namah।

Om Bhimaya Namah।

Om Pramodaya Namah।

Om Amodaya Namah।

Om Suranandaya Namah।

Om Madotkataya Namah।

Om Herambaya Namah।

Om Shambaraya Namah।

Om Shambhave Namah।

Om Lambakarnaya Namah।

Om Mahabalaya Namah।

Om Nandanaya Namah।

Om Alampataya Namah।

Om Abhirave Namah।

Om Meghanadaya Namah।

Om Gananjayaya Namah।

Om Vinayakaya Namah।

Om Virupakshaya Namah।

Om Dhirashuraya Namah।

Om Varapradaya Namah।

Om Mahaganapataye Namah।

Om Buddhipriyaya Namah।

Om Kshipraprasadanaya Namah।

Om Rudrapriyaya Namah।

Om Ganadhyakshaya Namah।

Om Umaputraya Namah।

Om Aghanashanaya Namah।

Om Kumaragurave Namah।

Om Ishanaputraya Namah।

Om Mushakavahanaya Namah।

Om Siddhipriyaya Namah।

Om Siddhipataye Namah।

Om Siddhaye Namah।

Om Siddhivinayakaya Namah।

Om Avighnaya Namah।

Om Tumburave Namah।

Om Sinhavahanaya Namah।

Om Mohinipriyaya Namah।

Om Katankataya Namah।

Om Rajaputraya Namah।

Om Shalakaya Namah।

Om Sammitaya Namah।

Om Amitaya Namah।

Om Kushmanda Samasambhutaye Namah।

Om Durjayaya Namah।

Om Dhurjayaya Namah।

Om Jayaya Namah।

Om Bhupataye Namah।

Om Bhuvanapataye Namah।

Om Bhutanam Pataye Namah।

Om Avyayaya Namah।

Om Vishvakartre Namah।

Om Vishvamukhaya Namah।

Om Vishvarupaya Namah।

Om Nidhaye Namah।

Om Ghrinaye Namah।

Om Kavaye Namah।

Om Kavinamrishabhaya Namah।

Om Brahmanyaya Namah।

Om Brahmanaspataye Namah।

Om Jyeshtharajaya Namah।

Om Nidhipataye Namah।

Om Nidhipriyapatipriyaya Namah।

Om HiranmayapurantahSthaya Namah।

Om Suryamandalamadhyagaya Namah।

Om Karahatividhvastasindhusalilaya Namah।

Om Pushadantabhide Namah।

Om Umankakelikutukine Namah।

Om Muktidaya Namah।

Om Kulapalanaya Namah।

Om Kiritine Namah।

Om Kundaline Namah।

Om Harine Namah।

Om vanamaline Namah।

Om Manomayaya Namah।

Om vaimukhyahatadaityashriye Namah।

Om padahatijitakshitaye Namah।

Om Sadyojataswarnamunjamekhaline Namah।

Om Durnimittahrite Namah।

Om DuhSwapnahrite Namah।

Om Prasahanaya Namah।

Om Gunine Namah।

Om Nadapratishthitaya Namah।

Om Surupaya Namah।

Om Sarvanetradhivasaya Namah।

Om Virasanashrayaya Namah।

Om Pitambaraya Namah।

Om Khandaradaya Namah।

Om Khandendukritashekharaya Namah।

Om Chitrnkashyamadashanaya Namah।

Om Bhalachandraya Namah।

Om Chaturbhujaya Namah।

Om Yogadhipaya Namah।

Om Tarakasthaya Namah।

Om Purushaya Namah।

Om Gajakarnaya Namah।

Om Ganadhirajaya Namah।

Om Vijayasthiraya Namah।

Om Gajapatirdhwajine Namah।

Om Devadevaya Namah।

Om Smarapranadipakaya Namah।

Om Vayukilakaya Namah।

Om Vipashchid Varadaya Namah।

Om Nadonnadabhinnabalahakaya Namah।

Om varaharadanaya Namah।

Om Mrityunjayaya Namah।

Om Vyaghrajinambaraya Namah।

Om Ichchhashaktidharaya Namah।

Om Devatratre Namah।

Om Daityavimardanaya Namah।

Om Shambhuvaktrodbhavaya Namah।

Om Shambhukopaghne Namah।

Om Shambhuhasyabhuve Namah।

Om Shambhutejase Namah।

Om Shivashokaharine Namah।

Om Gaurisukhavahaya Namah।

Om Umangamalajaya Namah।

Om Gauritejobhuve Namah।

Om Swardhunibhavaya Namah।

Om Yagyakayaya Namah।

Om Mahanadaya Namah।

Om Girivarshmane Namah।

Om Shubhananaya Namah।

Om Sarvatmane Namah।

Om Sarvadevatmane Namah।

Om Brahmamurdhane Namah।

Om Kakup Shrutaye Namah।

Om Brahmandakumbhaya Namah।

Om Chid Vyomabhalaya Namah।

Om Satyashiroruhaya Namah।

Om Jagajjanmalayonmeshanimeshaya Namah।

Om Agnyarkasomadrishe Namah।

Om Girindraikaradaya Namah।

Om Dharmadharmoshthaya Namah।

Om Samabrimhitaya Namah।

Om Graharkshadashanaya Namah।

Om Vanijihvaya Namah।

Om vasavanasikaya Namah।

Om Kulachalansaya Namah।

Om Somarkaghantaya Namah।

Om Rudrashirodharaya Namah।

Om Nadinadabhujaya Namah।

Om Sarpangulikaya Namah।

Om Tarakanakhaya Namah।

Om Bhrumadhyasansthitakaraya Namah।

Om Brahmavidyamadotkataya Namah।

Om Vyomanabhaye Namah।

Om Shrihridayaya Namah।

Om Meruprishthaya Namah।

Om Arnavodaraya Namah।

Om Kukshisthayakshagandharva RakshahKinnaramanushaya Namah।

Om Prithvikataye Namah।

Om Srishtilingaya Namah।

Om Shailorave Namah।

Om Dasrajanukaya Namah।

Om Patalajanghaya Namah।

Om Munipade Namah।

Om Kalangushthaya Namah।

Om Trayitanave Namah।

Om Jyotirmandalalangulaya Namah।

Om Hridayalananishchalaya Namah।

Om Hritpadmakarnikashaliviyatkelisarovaraya Namah।

Om Sadbhaktadhyananigadaya Namah।

Om Pujavarinivaritaya Namah।

Om Pratapine Namah।

Om Kashyapasutaya Namah।

Om ganapaya Namah।

Om Vishtapine Namah।

Om Baline Namah।

Om Yashasvine Namah।

Om Dharmikaya Namah।

Om Svojase Namah।

Om Prathamaya Namah।

Om Prathameshwaraya Namah।

Om Chintamanidwipa Pataye Namah।

Om Kalpadrumavanalayaya Namah।

Om Ratnamandapamadhyasthaya Namah।

Om Ratnasinhasanashrayaya Namah।

Om Tivrashiroddhritapadaya Namah।

Om Jwalinimaulilalitaya Namah।

Om Nandananditapithashriye Namah।

Om Bhogadabhushitasanaya Namah।

Om Sakamadayinipithaya Namah।

Om Sphuradugrasanashrayaya Namah।

Om Tejowatishiroratnaya Namah।

Om Satyanityawatansitaya Namah।

Om Savighnanashinipithaya Namah।

Om Sarvashaktyambujashrayaya Namah।

Om Lipipadmasanadharaya Namah।

Om Vahnidhamatrayashrayaya Namah।

Om Unnatprapadaya Namah।

Om Gudhagulphaya Namah।

Om Samvritaparshinakaya Namah।

Om Pinajanghaya Namah।

Om Shlishtajanave Namah।

Om Sthulorave Namah।

Om Pronnamatkataye Namah।

Om Nimnanabhaye Namah।

Om Sthulakukshaye Namah।

Om Pinavakshase Namah।

Om Brihadbhujaya Namah।

Om Pinaskandhaya Namah।

Om kambukanthaya Namah।

Om Lamboshthaya Namah।

Om Lambanasikaya Namah।

Om Bhagnavamaradaya Namah।

Om Tungasavyadantaya Namah।

Om Mahahanave Namah।

Om Hrasvanetratrayaya Namah।

Om Shurpakarnaya Namah।

Om Nibidamastakaya Namah।

Om Stabakakarakumbhagraya Namah।

Om Ratnamaulaye Namah।

Om Nirankushaya Namah।

Om Sarpaharakatisutraya Namah।

Om Sarpayagyopavitaye Namah।

Om Sarpakotirakatakaya Namah।

Om Sarpagraiveyakangadaya Namah।

Om Sarpakakshyodarabandhaya Namah।

Om Sarparajottriyakaya Namah।

Om Raktaya Namah।

Om Raktambaradharaya Namah।

Om Raktamalyavibhushanaya Namah।

Om Raktekshanaya Namah।

Om Raktakaraya Namah।

Om Raktalvoshthapallavaya Namah।

Om Shwetaya Namah।

Om Shwetambaradharaya Namah।

Om Shwetamalyavibhushanaya Namah।

Om Shwetatapatraruchiraya Namah।

Om Shwetachamaravijitaya Namah।

Om Sarvavayavasampurnasarvalakshanalakshitaya Namah।

Om Sarvabharanashobhadhyaya Namah।

Om Sarvashobhasamanvitaya Namah।

Om Sarvamangalamangalyaya Namah।

Om Sarvakaranakaranaya Namah।

Om Sarvadaikakaraya Namah।

Om Shangirgane Namah।

Om Bijapurine Namah।

Om Gadadharaya Namah।

Om Ikshuchapadharaya Namah।

Om Shuline Namah।

Om Chakrapanaye Namah।

Om Sarojabhrite Namah।

Om Pashine Namah।

Om Dhritotpalaya Namah।

Om Shalimanjaribhrite Namah।

Om Swadantabhrite Namah।

Om kalpavallidharaya Namah।

Om Vishvabhayadaikakaraya Namah।

Om Vashine Namah।

Om Akshamaladharaya Namah।

Om Gyanamudravate Namah।

Om Mudgarayudhaya Namah।

Om Purnapatrine Namah।

Om kambudharaya Namah।

Om Vidhritalisamudgakaya Namah।

Om Matulingadharaya Namah।

Om Chutakalikabhrite Namah।

Om Kutharavate Namah।

Om Pushkarasthaswarnaghatipurnaratnabhivarshakaya Namah।

Om Bharatisundarinathaya Namah।

Om Vinayakaratipriyaya Namah।

Om Mahalakshmi Priyatamaya Namah।

Om Siddhalakshmimanoramaya Namah।

Om ramarameshapurvangaya Namah।

Om Dakshinomamaheshwaraya Namah।

Om Mahivarahavamangaya Namah।

Om Ravikandarpapashchimaya Namah।

Om Amodapramodajananaya Namah।

Om Sapramodapramodanaya Namah।

Om Samedhitasamriddhishriye Namah।

Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।

Om Dattasaukhyasumukhaya Namah।

Om Kantikandalitashrayaya Namah।

Om Madanavatyashritanghraye Namah।

Om Krittadaurmukhyadurmukhaya Namah।

Om Vighnasampallavopaghnaya Namah।

Om Sevonnidramadadravaya Namah।

Om Vighnakrinnighnacharanaya Namah।

Om Dravinishakti Satkritaya Namah।

Om Tivraprasannanayanaya Namah।

Om Jwalinipalataikadrishe Namah।

Om Mohinimohanaya Namah।

Om Bhogadayinikantimanditaya Namah।

Om Kaminikantavaktrashriye Namah।

Om Adhishthita Vasundharaya Namah।

Om Vasundharamadonnaddhamahashankhanidhiprabhave Namah।

Om Namadvasumatimaulimahapadmanidhiprabhave Namah।

Om Sarvasadgurusansevyaya Namah।

Om Shochishkeshahridashrayaya Namah।

Om Ishanamurdhane Namah।

Om Devendrashikhayai Namah।

Om Pavananandanaya Namah।

Om Agrapratyagranayanaya Namah।

Om Divyastranam Prayogavide Namah।

Om Eravatadisarvashavaranavaranapriyaya Namah।

Om Vajradyastraparivaraya Namah।

Om Ganachandasamashrayaya Namah।

Om Jayajayaparivaraya Namah।

Om Vijayavijayavahaya Namah।

Om Ajitarchitapadabjaya Namah।

Om Nityanityavatansitaya Namah।

Om Vilasinikritollasaya Namah।

Om Shaundisaundaryamanditaya Namah।

Om Anantanantasukhadaya Namah।

Om Sumangalasumangalaya Namah।

Om Ichchhashaktigyanashaktikriyashaktiniveshitaya Namah।

Om Subhagasanshritapadaya Namah।

Om Lalitalalitashrayaya Namah।

Om Kaminikamanaya Namah।

Om Kamamalinikelilalitaya Namah।

Om Saraswatyashrayaya Namah।

Om Gaurinandanaya Namah।

Om Shriniketanaya Namah।

Om Guruguptapadaya Namah।

Om Vachasiddhaya Namah।

Om Vagishwaripataye Namah।

Om Nalinikamukaya Namah।

Om Vamaramaya Namah।

Om Jyeshthamanoramaya Namah।

Om Raudrimudritapadabjaya Namah।

Om Humbijaya Namah।

Om Tungashaktikaya Namah।

Om Vishvadijananatranaya Namah।

Om Swahashaktaye Namah।

Om Sakilakaya Namah।

Om Amritabdhikritavasaya Namah।

Om Madaghurnitalochanaya Namah।

Om Uchchhishtaganaya Namah।

Om Uchchhishtaganeshaya Namah।

Om Gananayakaya Namah।

Om Sarvakalikasansiddhaye Namah।

Om NityaShaivaya Namah।

Om Digambaraya Namah।

Om Anapaya Namah।

Om Anantadrishtaye Namah।

Om Aprameyaya Namah।

Om Ajaramaraya Namah।

Om Anavilaya Namah।

Om Apratirathaya Namah।

Om Achyutaya Namah।

Om Amritaya Namah।

Om Aksharaya Namah।

Om Apratarkyaya Namah।

Om Akshayaya Namah।

Om Ajayyaya Namah।

Om Anadharaya Namah।

Om Anamayaya Namah।

Om Amalaya Namah।

Om Amoghasiddhaye Namah।

Om Advaitaya Namah।

Om Aghoraya Namah।

Om Apramitananaya Namah।

Om Anakaraya Namah।

Om Abdhibhumyagnibalaghnaya Namah।

Om Avyaktalakshanaya Namah।

Om Adharapithaya Namah।

Om Adharaya Namah।

Om Adharadheyavarjitaya Namah।

Om Akhuketanaya Namah।

Om Ashapurakaya Namah।

Om Akhumaharadhaya Namah।

Om Ikshusagaramadhyasthaya Namah।

Om Ikshubhakshanalalasaya Namah।

Om Ikshuchapatirekashriye Namah।

Om Ikshuchapanishevitaya Namah।

Om Indragopasamanashriye Namah।

Om Indranilasamadyutaye Namah।

Om Indivaradalashyamaya Namah।

Om Indumandalanirmalaya Namah।

Om Ishmapriyaya Namah।

Om Idabhagaya Namah।

Om Iradhamne Namah।

Om Indirapriyaya Namah।

Om Iakshvakuvighnavidhvansine Namah।

Om Itikartavyatepsitaya Namah।

Om Ishanamaulaye Namah।

Om Ishanaya Namah।

Om Ishanasutaya Namah।

Om Itighne Namah।

Om Ishanatrayakalpantaya Namah।

Om Ihamatravivarjitaya Namah।

Om Upendraya Namah।

Om Udubhrinmaulaye Namah।

Om Underakabalipriyaya Namah।

Om Unnatananaya Namah।

Om Uttungaya Namah।

Om Udaratridashagranye Namah।

Om Urjaswate Namah।

Om Ushmalamadaya Namah।

Om Uhapohadurasadaya Namah।

Om Rigyajussamasambhutaye Namah।

Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।

Om Rijuchittaikasulabhaya Namah।

Om Rinatrayamochakaya Namah।

Om Swabhaktanam Luptavighnaya Namah।

Om Suradwishanluptashaktaye Namah।

Om Vimukharchanam Luptashriye Namah।

Om Lutavisphotanashanaya Namah।

Om Ekarapithamadhyasthaya Namah।

Om Ekapadakritasanaya Namah।

Om Ejitakhiladaityashriye Namah।

Om Edhitakhilasanshrayaya Namah।

Om Eshwaryanidhaye Namah।

Om Eshwaryaya Namah।

Om Ehikamushmikapradaya Namah।

Om Erammadasamonmeshaya Namah।

Om Eravatanibhananaya Namah।

Om Omkaravachyaya Namah।

Om Omkaraya Namah।

Om Ojaswate Namah।

Om Oshadhipataye Namah।

Om Audaryanidhaye Namah।

Om Auddhatyadhuryaya Namah।

Om Aunnatyanisswanaya Namah।

Om Suranaganamankushaya Namah।

Om Suravidwishamankushaya Namah।

Om AhSamastavisargantapadeshu Parikirtiyaya Namah।

Om Kamandaludharaya Namah।

Om Kalpaya Namah।

Om Kapardine Namah।

Om kalabhananaya Namah।

Om Karmasakshine Namah।

Om KarmakartreNamah।

Om Karmakarmaphalapradaya Namah।

Om Kadambagolakakaraya Namah।

Om Kushmandagananayakaya Namah।

Om Karunyadehaya Namah।

Om Kapilaya Namah।

Om Kathakaya Namah।

Om Katisutrabhrite Namah।

Om Kharvaya Namah।

Om Khagapriyaya Namah।

Om Khagakhantantah Sthaya Namah।

Om Khanirmalaya Namah।

Om Khalvatashringanilayaya Namah।

Om Khatvangine Namah।

Om Khadurasadaya Namah।

Om Gunadhyaya Namah।

Om Gahanaya Namah।

Om Ga-Sthaya Namah।

Om Gadyapadyasudharnavaya Namah।

Om Gadyaganapriyaya Namah।

Om Garjaya Namah।

Om Gitagirvanapurvajaya Namah।

Om Guhyachararataya Namah।

Om Guhyaya Namah।

Om Guhyagamanirupitaya Namah।

Om Guhashayaya Namah।

Om Guhabdhisthaya Namah।

Om Gurugamyaya Namah।

Om Gurorgurave Namah।

Om Ghantaghargharikamaline Namah।

Om Ghatakumbhaya Namah।

Om Ghatodaraya Namah।

Om Chandaya Namah।

Om Chandeshwarasuhride Namah।

Om Chandishaya Namah।

Om Chandavikramaya Namah।

Om Characharapataye Namah।

Om Chintamanicharvanalalasaya Namah।

Om Chhandase Namah।

Om Chhandovapushe Namah।

Om Chhandodurlakshyaya Namah।

Om Chhandavigrahaya Namah।

Om Jagadyonaye Namah।

Om Jagatsakshine Namah।

Om Jagadishaya Namah।

Om Jaganmayaya Namah।

Om Japaya Namah।

Om Japaparaya Namah।

Om Japyaya Namah।

Om Jihvasinhasanaprabhave Namah।

Om Jhalajjhalollasadyan Jhankaribhramarakulaya Namah।

Om Tankaraspharasanravaya Namah।

Om Tankarimaninupuraya Namah।

Om ThadwayipallavantahStha Sarvamantraikasiddhidaya Namah।

Om Dindimundaya Namah।

Om Dakinishaya Namah।

Om Damaraya Namah।

Om Dindimapriyaya Namah।

Om Dhakkaninadamuditaya Namah।

Om Dhaukaya Namah।

Om Dhundhivinayakaya Namah।

Om Tatvanam Paramaya Tatvaya Namah।

Om Tatvampadanirupitaya Namah।

Om Tarakantarasansthanaya Namah।

Om Tarakaya Namah।

Om Tarakantakaya Namah।

Om Sthanave Namah।

Om Sthanupriyaya Namah।

Om Sthatre Namah।

Om Sthavaraya Jangamaya Namah।

Om Dakshayagyapramathanaya Namah।

Om Datre Namah।

Om Danavamohanaya Namah।

Om Dayavate Namah।

Om Divyavibhavaya Namah।

Om Dandabhrite Namah।

Om Dandanayakaya Namah।

Om Dantaprabhinnabhramalaya Namah।

Om Daityavaranadaranaya Namah।

Om Danshtralagnadwipaghataya Namah।

Om Devarthanrigajakritaye Namah।

Om Dhanadhanyapataye Namah।

Om Dhanyaya Namah।

Om Dhanadaya Namah।

Om Dharanidharaya Namah।

Om Dhyanaikaprakataya Namah।

Om Dhyeyaya Namah।

Om Dhyanaya Namah।

Om Dhyanaparayanaya Namah।

Om Nandyaya Namah।

Om Nandipriyaya Namah।

Om Nadaya Namah।

Om Nadamadhyapratishthitaya Namah।

Om Nishkalaya Namah।

Om Nirmalaya Namah।

Om Nityaya Namah।

Om Nityanityaya Namah।

Om Niramayaya Namah।

Om Parasmai Vyomne Namah।

Om Parasmai Dhamme Namah।

Om Paramatmane Namah।

Om Parasmai Padaya Namah।

Om Paratparaya Namah।

Om Pashupataye Namah।

Om Pashupashavimochakaya Namah।

Om Purnanandaya Namah।

Om Paranandaya Namah।

Om Puranapurushottamaya Namah।

Om Padmaprasannanayanaya Namah।

Om Pranatagyanamochakaya Namah।

Om Pramanapratyayatitaya Namah।

Om Pranatartinivaranaya Namah।

Om Phalahastaya Namah।

Om Phanipataye Namah।

Om Phetkaraya Namah।

Om Phanitapriyaya Namah।

Om Banarchitanghriyugulaya Namah।

Om Balakelikutuhaline Namah।

Om Brahmane Namah।

Om Brahmarchitapadaya Namah।

Om Brahmacharine Namah।

Om Brihaspataye Namah।

Om Brihattamaya Namah।

Om Brahmaparaya Namah।

Om Brahmanyaya Namah।

Om Brahmavitpriyaya Namah।

Om Brihannadagryachitkaraya Namah।

Om Brahmandavalimekhalaya Namah।

Om Bhukshepadattalakshmikaya Namah।

Om Bhargaya Namah।

Om Bhadraya Namah।

Om Bhayapahaya Namah।

Om Bhagawate Namah।

Om Bhaktisulabhaya Namah।

Om Bhutidaya Namah।

Om Bhutibhushanaya Namah।

Om Bhavyaya Namah।

Om Bhutalayaya Namah।

Om Bhogadatre Namah।

Om Bhrumadhyagocharaya Namah।

Om Mantraya Namah।

Om Mantrapataye Namah।

Om Mantrine Namah।

Om Madamattamanoramaya Namah।

Om Mekhalawate Namah।

Om Mandagataye Namah।

Om Matimatkamalekshanaya Namah।

Om Mahabalaya Namah।

Om Mahaviryaya Namah।

Om Mahapranaya Namah।

Om Mahamanase Namah।

Om Yagyaya Namah।

Om Yagyapataye Namah।

Om Yagyagopte Namah।

Om Yagyaphalapradaya Namah।

Om Yashaskaraya Namah।

Om Yogagamyaya Namah।

Om Yagyikaya Namah।

Om Yajakapriyaya Namah।

Om Rasaya Namah।

Om Rasapriyaya Namah।

Om Rasyaya Namah।

Om Ranjakaya Namah।

Om Ravanarchitaya Namah।

Om Rakshorakshakaraya Namah।

Om Ratnagarbhaya Namah।

Om Rajyasukhapradaya Namah।

Om Lakshyaya Namah।

Om Lakshyapradaya Namah।

Om Lakshyaya Namah।

Om Layasthaya Namah।

Om Laddukapriyaya Namah।

Om Lanapriyaya Namah।

Om Lasyaparaya Namah।

Om Labhakrillokavishrutaya Namah।

Om Varenyaya Namah।

Om Vahnivadanaya Namah।

Om Vandyaya Namah।

Om Vedantagocharaya Namah।

Om Vikartre Namah।

Om Vishvatashchakshushe Namah।

Om Vidhatre Namah।

Om Vishvatomukhaya Namah।

Om Vamadevaya Namah।

Om Vishvanete Namah।

Om Vajrivajranivaranaya Namah।

Om Vishvabandhanavishkambhadharaya Namah।

Om Vishveshwaraprabhave Namah।

Om Shabdabrahmane Namah।

Om Shamaprapyaya Namah।

Om Shambhushaktiganeshwaraya Namah।

Om Shastre Namah।

Om Shikhagranilayaya Namah।

Om Sharanyaya Namah।

Om Shikharishwaraya Namah।

Om Shad Ritukusumasragvine Namah।

Om Shadadharaya Namah।

Om Shadaksharaya Namah।

Om Sansaravaidyaya Namah।

Om Sarvagyaya Namah।

Om Sarvabheshajabheshajaya Namah।

Om Srishtisthitilayakridaya Namah।

Om Surakunjarabhedanaya Namah।

Om Sinduritamahakumbhaya Namah।

Om Sadasad Vyaktidayakaya Namah।

Om Sakshine Namah।

Om Samudramathanaya Namah।

Om Swasanvedyaya Namah।

Om Swadakshinaya Namah।

Om Swatantraya Namah।

Om Satyasankalpaya Namah।

Om Samaganarataya Namah।

Om Sukhine Namah।

Om Hansaya Namah।

Om Hastipishachishaya Namah।

Om Havanaya Namah।

Om Havyakavyabhuje Namah।

Om Havyaya Namah।

Om Hutapriyaya Namah।

Om Harshaya Namah।

Om Hrillekhamantramadhyagaya Namah।

Om Kshetradhipaya Namah।

Om Kshamabhartre Namah।

Om Kshamaparaparayanaya Namah।

Om Kshiprakshemakaraya Namah।

Om Kshemanandaya Namah।

Om Kshonisuradrumaya Namah।

Om Dharmapradaya Namah।

Om Arthadaya Namah।

Om Kamadatre Namah।

Om Saubhagyavardhanaya Namah।

Om Vidyapradaya Namah।

Om Vibhavadaya Namah।

Om Bhuktimuktiphalapradaya Namah।

Om Abhirupyakaraya Namah।

Om Virakshipradaya Namah।

Om Vijayapradaya Namah।

Om Sarvavashyakaraya Namah।

Om Garbhadoshaghne Namah।

Om Putrapautradaya Namah।

Om Medhadaya Namah।

Om Kirtidaya Namah।

Om Shokaharine Namah।

Om Daurbhagyanashanaya Namah।

Om Prativadimukhastambhaya Namah।

Om Rushtachittaprasadanaya Namah।

Om Parabhicharashamanaya Namah।

Om Dukhabhanjanakarakaya Namah।

Om Lavaya Namah।

Om Trutaye Namah।

Om Kalayai Namah।

Om Kashtayai Namah।

Om Nimeshaya Namah।

Om Tatparaya Namah।

Om Kshanaya Namah।

Om Ghatyai Namah।

Om Muhurtaya Namah।

Om Praharaya Namah।

Om Diva Namah।

Om Naktam Namah।

Om Aharnisham Namah।

Om Pakshaya Namah।

Om Masaya Namah।

Om Ayanaya Namah।

Om Varshaya Namah।

Om Yugaya Namah।

Om Kalpaya Namah।

Om Mahalalaya Namah।

Om Rashaye Namah।

Om Tarayai Namah।

Om Tithaye Namah।

Om Yogaya Namah।

Om Varaya Namah।

Om Karanaya Namah।

Om Anshakaya Namah।

Om Lagnaya Namah।

Om Horayai Namah।

Om Kalachakraya Namah।

Om Merave Namah।

Om Saptarshibhyo Namah।

Om Dhruvaya Namah।

Om Rahave Namah।

Om Mandaya Namah।

Om Kavaye Namah।

Om Jivaya Namah।

Om Budhaya Namah।

Om Bhaumaya Namah।

Om Shashine Namah।

Om Ravaye Namah।

Om Kalaya Namah।

Om Srishtaye Namah।

Om Sthitaye Namah।

Om Vishvasmai Sthavaraya Jangamaya Namah।

Om Bhuve Namah।

Om Adbhyo Namah।

Om Agnaye Namah।

Om Marute Namah।

Om Vyomne Namah।

Om Ahankritaye Namah।

Om Prakritaye Namah।

Om Punse Namah।

Om Brahmane Namah।

Om Vishnave Namah।

Om Shivaya Namah।

Om Rudraya Namah।

Om Ishaya Namah।

Om Shaktaye Namah।

Om Sadashivaya Namah।

Om Tridashebhyo Namah।

Om Pitribhyo Namah।

Om Siddhebhyo Namah।

Om Yakshebhyo Namah।

Om Rakshobhyo Namah।

Om Kinnarebhyo Namah।

Om Sadhyebhyo Namah।

Om Vidyadharebhyo Namah।

Om Bhutebhyo Namah।

Om Manushyebhyo Namah।

Om Pashubhyo Namah।

Om Khagebhyo Namah।

Om Samudrebhyo Namah।

Om Saridbhyo Namah।

Om Shailebhyo Namah।

Om Bhutaya Namah।

Om Bhavyaya Namah।

Om Bhavodbhavaya Namah।

Om Sankhyaya Namah।

Om Patanjalaya Namah।

Om Yogaya Namah।

Om Puranebhyo Namah।

Om Shrutyai Namah।

Om Smrityai Namah।

Om Vedangebhyo Namah।

Om Sadacharaya Namah।

Om Mimansayai Namah।

Om Nyayavistaraya Namah।

Om Ayurvedaya Namah।

Om Dhanurvediya Namah।

Om Gandharvaya Namah।

Om Kavyanatakaya Namah।

Om Vaikhanasaya Namah।

Om Bhagavataya Namah।

Om Satvataya Namah।

Om Pancharatrakaya Namah।

Om Shaivaya Namah।

Om Pashupataya Namah।

Om Kalamukhaya Namah।

Om Bhairavashasanaya Namah।

Om Shaktaya Namah।

Om Vainayakaya Namah।

Om Sauraya Namah।

Om Jainaya Namah।

Om Arhata Sahitayai Namah।

Om Sate Namah।

Om Asate Namah।

Om Vyaktaya Namah।

Om Avyaktaya Namah।

Om Sachetanaya Namah।

Om Achetanaya Namah।

Om Bandhaya Namah।

Om Mokshaya Namah।

Om Sukhaya Namah।

Om Bhogaya Namah।

Om Ayogaya Namah।

Om Satyaya Namah।

Om Anave Namah।

Om Mahate Namah।

Om Swasti Namah।

Om Hum Namah।

Om Phat Namah।

Om Swadha Namah।

Om Swaha Namah।

Om Sharaushannamah Namah।

Om Vaushannamah Namah।

Om Vashannamah Namah।

Om Namo Namah।

Om Gyanaya Namah।

Om Vigyanaya Namah।

Om Anandaya Namah।

Om Bodhaya Namah।

Om Samvide Namah।

Om Shamaya Namah।

Om Yamaya Namah।

Om Ekasmai Namah।

Om Ekaksharadharaya Namah।

Om Ekaksharaparayanaya Namah।

Om Ekagradhiye Namah।

Om Ekaviraya Namah।

Om Ekanekaswarupadhrite Namah।

Om Dwirupaya Namah।

Om Dwibhujaya Namah।

Om Dvyakshaya Namah।

Om Dwiradaya Namah।

Om Dwiparakshakaya Namah।

Om Dwaimaturaya Namah।

Om Dwivadanaya Namah।

Om Dwandwatitaya Namah।

Om Dvyatigaya Namah।

Om Tridhamne Namah।

Om Trikaraya Namah।

Om Tretatrivargaphaladayakaya Namah।

Om Trigunatmane Namah।

Om Trilokadaye Namah।

Om Trishaktishaya Namah।

Om Trilochanaya Namah।

Om Chaturbahave Namah।

Om Chaturdantaya Namah।

Om Chaturatmane Namah।

Om Chaturmukhaya Namah।

Om Chaturvidhopayamayaya Namah।

Om Chaturvarnashramashrayaya Namah।

Om Chaturvidhavachovrittiparivrittipravartakaya Namah।

Om Chaturthipujanapritaya Namah।

Om Chaturthitithisambhavaya Namah।

Om Panchaksharatmane Namah।

Om Panchatmane Namah।

Om Panchasyaya Namah।

Om Panchakrityakrite Namah।

Om Panchadharaya Namah।

Om Panchavarnaya Namah।

Om Panchaksharaparayanaya Namah।

Om Panchatalaya Namah।

Om Panchakaraya Namah।

Om Panchapranavabhavitaya Namah।

Om Panchabrahmamayasphurtaye Namah।

Om Panchawaranavaritaya Namah।

Om Panchabhakshyapriyaya Namah।

Om Panchabanaya Namah।

Om Panchashivatmakaya Namah।

Om Shatkonapithaya Namah।

Om Shatchakradhamne Namah।

Om Shadgranthibhedakaya Namah।

Om Shaddhwadhwantavidhvansine Namah।

Om Shadangulamahahradaya Namah।

Om Shanmukhaya Namah।

Om Shanmukhabhratre Namah।

Om Shatshaktipariwaritaya Namah।

Om Shadvairiwargavidhvansine Namah।

Om Shadurmimayabhanjanaya Namah।

Om Shattarkaduraya Namah।

Om Shatkarmanirataya Namah।

Om Shadrasashrayaya Namah।

Om Saptapatalacharanaya Namah।

Om Saptadwiporumandalaya Namah।

Om Saptaswarlokamukutaya Namah।

Om Saptasaptiwarapradaya Namah।

Om Saptangarajyasukhadaya Namah।

Om Saptarshiganamanditaya Namah।

Om Saptachhandonidhaye Namah।

Om Saptahotre Namah।

Om Saptaswarashrayaya Namah।

Om Saptabdhikelikasaraya Namah।

Om Saptamatrinishevitaya Namah।

Om Saptachhando Modamadaya Namah।

Om Saptachhandomakhaprabhave Namah।

Om Ashtamurtidhyeyamurtaye Namah।

Om Ashtaprakritikaranaya Namah।

Om Ashtangayogaphalabhuve Namah।

Om Ashtapatrambujasanaya Namah।

Om Ashtashaktisamriddhashriye Namah।

Om Ashtaishwaryapradayakaya Namah।

Om Ashtapithopapithashriye Namah।

Om Ashtamatrisamavritaya Namah।

Om Ashtabhairavasevyaya Namah।

Om Ashtavasuvandyaya Namah।

Om Ashtamurtibhrite Namah।

Om Ashtachakrasphuranmurtaye Namah।

Om Ashtadravyahavih Priyaya Namah।

Om Navanagasanadhyasine Namah।

Om Navanidhyanushasitaya Namah।

Om Navadwarapuradharaya Namah।

Om Navadharaniketanaya Namah।

Om Navanarayanastutyaya Namah।

Om Navadurga Nishevitaya Namah।

Om Navanathamahanathaya Namah।

Om Navanagavibhushanaya Namah।

Om Navaratnavichitrangaya Namah।

Om Navashaktishirodhritaya Namah।

Om Dashatmakaya Namah।

Om Dashabhujaya Namah।

Om Dashadikpativanditaya Namah।

Om Dashadhyayaya Namah।

Om Dashapranaya Namah।

Om Dashendriyaniyamakaya Namah।

Om Dashaksharamahamantraya Namah।

Om Dashashavyapivigrahaya Namah।

Om Ekadashadibhirudraih Stutaya Namah।

Om Ekadashaksharaya Namah।

Om Dwadashoddandadordandaya Namah।

Om Dwadashantaniketanaya Namah।

Om Trayodashabhidabhinnavishvedevadhidaivataya Namah।

Om Chaturdashendravaradaya Namah।

Om Chaturdashamanuprabhave Namah।

Om Chaturdashadividyadhyaya Namah।

Om Chaturdashajagatprabhave Namah।

Om Samapanchadashaya Namah।

Om Panchadashishitanshunirmalaya Namah।

Om Shodashadharanilayaya Namah।

Om Shodashaswaramatrikaya Namah।

Om Shodashanta Padavasaya Namah।

Om Shodashendukalatmakaya Namah।

Om Kalayaisaptadashyai Namah।

Om Saptadashaya Namah।

Om Saptadashaksharaya Namah।

Om Ashtadashadwipa Pataye Namah।

Om Ashtadashapuranakrite Namah।

Om Ashtadashaushadhisrishtaye Namah।

Om Ashtadashavidhismritaya Namah।

Om Ashtadashalipivyashtisamashtigyanakovidaya Namah।

Om Ekavinshaya Punse Namah।

Om Ekavinshatyangulipallavaya Namah।

Om Chaturvinshatitatvatmane Namah।

Om Panchavinshakhyapurushaya Namah।

Om Saptavinshatitareshaaya Namah।

Om Saptavinshati Yogakrite Namah।

Om Dwatrinshadbhairavadhishaya Namah।

Om Chatustrinshanmahahradaya Namah।

Om Shat Trinshattattvasambhutaye Namah।

Om Ashtatrinshakalatanave Namah।

Om Namadekonapanchashanmarudwarganirargalaya Namah।

Om Panchashadaksharashrenyai Namah।

Om Panchashad Rudravigrahaya Namah।

Om Panchashad Vishnushaktishaya Namah।

Om Panchashanmatrikalayaya Namah।

Om Dwipanchashadwapuhshrenyai Namah।

Om Trishattyaksharasanshrayaya Namah।

Om Chatushashtyarnanirnetre Namah।

Om Chatuhshashtikalanidhaye Namah।

Om Chatuhshashtimahasiddhayoginivrindavanditaya Namah।

Om Ashtashashtimahatirthakshetrabhairavabhavanaya Namah।

Om Chaturnavatimantratmane Namah।

Om Shannavatyadhikaprabhave Namah।

Om Shatanandaya Namah।

Om Shatadhritaye Namah।

Om Shatapatrayatekshanaya Namah।

Om Shatanikaya Namah।

Om Shatamakhaya Namah।

Om Shatadharavarayudhaya Namah।

Om Sahasrapatranilayaya Namah।

Om Sahasraphanabhushanaya Namah।

Om Sahasrashirshne Purushaya Namah।

Om Sahasrakshaya Namah।

Om Sahasrapade Namah।

Om Sahasranama Sanstutyaya Namah।

Om Sahasrakshabalapahaya Namah।

Om Dashasahasraphanabhritphanirajakritasanaya Namah।

Om Ashtashitisahasradyamaharshi Stotrayantritaya Namah।

Om Lakshadhishapriyadharaya Namah।

Om Lakshyadharamanomayaya Namah।

Om Chaturlakshajapapritaya Namah।

Om Chaturlakshaprakashitaya Namah।

Om Chaturashitilakshanam Jivanam Dehasansthitaya Namah।

Om Kotisuryapratikashaya Namah।

Om Kotichandranshunirmalaya Namah।

Om Shivabhavadhyushtakotivinayakadhurandharaya Namah।

Om Saptakotimahamantramantritavayavadyutaye Namah।

Om Trayasrinshatkotisurashrenipranatapadukaya Namah।

Om Anantanamne Namah।

Om Anantashriye Namah।

Om Anantanantasaukhyadaya Namah।

गणेश सहस्रनामवली हिन्दू धर्म में एक पवित्र पाठ है जिसमें भगवान गणेश के हजार नाम होते हैं। यह गीत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें गणपति, विनायक या विघ्नेश्वर के नामों से भी जाना जाता है, जो अवरोधों को दूर करने वाले और ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाते हैं।

गणेश सहस्रनामवली में भगवान गणेश के हजार नाम हैं, जो प्रत्येक नाम उनके दिव्य गुणों और प्रतीकात्मकता के विशेष पहलु को प्रतिष्ठित करते हैं। सहस्रनाम का पाठ या जप करना भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रयास माना जाता है।

Ganesha Sahasranamavali is a sacred hymn consisting of a thousand names of Lord Ganesha, a prominent deity in Hinduism who is revered as the remover of obstacles and the Lord of wisdom and intellect. Chanting or reciting the Sahasranamavali is considered a powerful spiritual practice that invokes the blessings and grace of Lord Ganesha.

The term “Ganesh Sahasranamavali” refers to the “Ganesha Sahasranama,” which is a sacred hymn containing a thousand names of Lord Ganesha. Each name in the Sahasranama reflects a specific aspect or attribute of Lord Ganesha’s divine nature and symbolism.

The recitation or chanting of the Ganesh Sahasranamavali is considered a powerful spiritual practice in Hinduism. It is believed to invoke the blessings and grace of Lord Ganesha, who is revered as the remover of obstacles and the deity of wisdom and intellect. By chanting the names, devotees seek divine protection, guidance, and the removal of hindrances in their spiritual and worldly endeavors.

The Ganesh Sahasranamavali serves as a means to establish a deeper connection with Lord Ganesha and to invoke his divine qualities and blessings in one’s life. It is considered an act of devotion and reverence towards the deity, expressing gratitude and seeking his divine intervention in various aspects of life.

Devotees often engage in the recitation of the Sahasranamavali during special occasions, festivals dedicated to Lord Ganesha, or as a part of their regular spiritual practices. By contemplating and repeating the thousand names, devotees aim to attain spiritual upliftment, inner strength, and the blessings of Lord Ganesha in their spiritual and worldly pursuits.

गणेश सहस्रनामावली शब्द “गणेश सहस्रनाम” को संदर्भित करता है, जो भगवान गणेश के हजार नामों का एक पवित्र स्तोत्र है। सहस्रनाम में प्रत्येक नाम भगवान गणेश की दिव्य प्रकृति और प्रतीकात्मकता के विशेष पहलु को प्रतिष्ठित करता है।

गणेश सहस्रनामावली के पाठ या जप को हिन्दू धर्म में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रयास माना जाता है। इसका अभिप्रेरणा भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो अवरोधों को हटाने वाले और ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नामों का जप करके भक्त ईश्वरीय संरक्षण, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक और लौकिक प्रयासों में बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।

गणेश सहस्रनामावली ईश्वरीय गुणों और आशीर्वाद को अपने जीवन में गहनता से अनुभव करने का एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह ईश्वरीय संरक्षण, मार्गदर्शन और भगवान गणेश के आशीर्वाद की आपातकालिकता का एक अभिव्यक्ति मानी जाती है। इस आदर्श प्रकरण में एक दीप संस्करण, आंतरिक शक्ति और भगवान गणेश के आशीर्वाद को प्राप्ति करने का लक्ष्य रखते हैं।

भक्त अक्सर विशेष अवसरों, भगवान गणेश को समर्पित त्योहारों के दौरान या अपने नियमित आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा के रूप में सहस्रनामावली का पाठ करते हैं। हजारों नामों का ध्यान करते हुए और उन्हें बार-बार दोहराते हुए, भक्तों का उद्धारशीलता, आंतरिक शक्ति और भगवान गणेश के आशीर्वाद के प्राप्ति का उद्देश्य होता है उनके आध्यात्मिक और लौकिक परिश्रमों में।

Benefits of Ganesh sahasranamavali

The recitation or chanting of the Ganesh Sahasranamavali, the hymn containing a thousand names of Lord Ganesha, is believed to bring numerous benefits to the devotees. Here are some of the benefits associated with the practice:

Removal of Obstacles: Lord Ganesha is revered as the remover of obstacles. By chanting the Sahasranamavali, devotees seek the blessings of Lord Ganesha to overcome obstacles and challenges in their lives. It is believed to clear the path and bring success and prosperity.

Spiritual Upliftment: The chanting of the Sahasranamavali is a powerful spiritual practice that helps in purifying the mind and elevating consciousness. It assists in deepening the spiritual connection with Lord Ganesha and fosters inner growth, leading to spiritual upliftment.

Enhancing Wisdom and Intellect: Lord Ganesha is considered the deity of wisdom and intellect. By reciting the thousand names, devotees seek the blessings of Lord Ganesha to enhance their intellectual capabilities, gain knowledge, and attain wisdom.

Inner Strength and Confidence: Chanting the Sahasranamavali instills a sense of inner strength and confidence in devotees. It helps in developing courage, resilience, and determination to face life’s challenges with a positive mindset.

Blessings and Divine Grace: The practice of reciting the Sahasranamavali is believed to invoke the blessings and grace of Lord Ganesha. Devotees seek his divine guidance, protection, and blessings in their spiritual and worldly endeavors.

Fulfillment of Desires: It is believed that by devoutly chanting the thousand names of Lord Ganesha, devotees can seek the fulfillment of their heartfelt desires and aspirations.

Inner Peace and Harmony: The rhythmic recitation of the Sahasranamavali brings a sense of peace, calmness, and tranquility to the mind. It helps in reducing stress, anxiety, and promotes overall well-being.

Devotion and Connection: The practice of chanting the Sahasranamavali deepens the devotee’s devotion and strengthens their connection with Lord Ganesha. It allows for a heartfelt expression of love, gratitude, and surrender to the divine.

It is important to note that the benefits of Ganesh Sahasranamavali may vary for each individual, and the true essence of the practice lies in sincere devotion, faith, and consistent engagement in the recitation with a focused mind and pure intentions.

गणेश सहस्रनामावली के पाठ के लाभों से संबंधित हिंदी में यहां अनुवाद प्रस्तुत किया गया है:

बाधाओं का निवारण: भगवान गणेश को बाधा हटाने वाले रूप में माना जाता है। सहस्रनामावली का जाप करने से भक्त भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यह सफलता और समृद्धि का मार्ग साफ करने में सहायता करता है।

आध्यात्मिक उन्नति: सहस्रनामावली का जाप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रयास है जो मन को शुद्ध करने और चेतना को उन्नत करने में मदद करता है। यह भगवान गणेश के साथ आध्यात्मिक संबंध को गहन करने में मदद करता है और आंतरिक विकास को संवर्धित करके आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने में सहायता करता है।

ज्ञान और बुद्धि की प्रगति: भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माने जाते हैं। हजारों नामों का जाप करके, भक्त भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता की क्षमता में सुधार करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और बुद्धि को विकसित करते हैं।

आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास: सहस्रनामावली का जाप करने से भक्त में आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। यह साहस, संघर्ष और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।

आशीर्वाद और दिव्य कृपा: सहस्रनामावली के जप का अभ्यास करने से भगवान गणेश की आशीर्वाद और दिव्य कृपा को प्राप्ति की जाती है। भक्त उनके दिव्य मार्गदर्शन, संरक्षण और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं अपने आध्यात्मिक और लौकिक प्रयासों में।

इच्छाओं की पूर्ति: भक्तिपूर्वक हजारों नामों का ध्यानपूर्वक जाप करने से, भक्त अपनी आत्मीय इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं।

आंतरिक शांति और समझौता: सहस्रनामावली के ध्यानपूर्वक जाप से मन को शांति, शांतिपूर्णता और समयुक्तता की भावना होती है। यह स्ट्रेस को कम करने, चिंता को दूर करने और समग्र कल्याण को समर्थन करने में मदद करता है।

भक्ति और संबंध: सहस्रनामावली का जप करने की प्रथा भक्त की भक्ति को गहरा करती है और उनके भगवान गणेश के संबंध को मजबूत करती है। इससे भक्त अपने दिल से प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण का अभिव्यक्ति करते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि गणेश सहस्रनामावली के लाभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, और इस अभ्यास की सच्ची महिमा ईमानदार भक्ति, विश्वास और निरंतर जप करने में स्थापित है।

Why say Ganesh sahasranamavali

The recitation of the Ganesh Sahasranamavali, the hymn containing a thousand names of Lord Ganesha, is performed for various reasons and purposes. Here are some of the reasons why devotees recite the Ganesh Sahasranamavali:

Devotion and Worship: Reciting the Sahasranamavali is an expression of devotion and reverence towards Lord Ganesha. It is a way to connect with the divine and offer prayers and worship to seek his blessings.

Seeking Blessings and Grace: Devotees recite the Sahasranamavali to seek the blessings and grace of Lord Ganesha. They believe that by chanting his thousand names, they can invoke his divine presence and receive his benevolence and protection.

Removal of Obstacles: Lord Ganesha is widely known as the remover of obstacles. By reciting the Sahasranamavali, devotees seek his assistance in overcoming hurdles, challenges, and difficulties in their lives. It is believed to clear the path and bring success and prosperity.

Spiritual Upliftment: The recitation of the Sahasranamavali is a spiritual practice that helps in purifying the mind, elevating consciousness, and deepening the spiritual connection with Lord Ganesha. It aids in inner growth, self-realization, and attaining spiritual upliftment.

Wisdom and Knowledge: Lord Ganesha is revered as the deity of wisdom and intellect. Reciting the thousand names of Lord Ganesha is believed to enhance one’s intellectual capabilities, stimulate learning, and gain knowledge and wisdom.

Protection and Guidance: Devotees recite the Sahasranamavali to seek the protection and guidance of Lord Ganesha in their lives. They believe that his divine presence will safeguard them from harm, provide guidance in decision-making, and lead them on the right path.

Fulfillment of Desires: The recitation of the Sahasranamavali is often accompanied by the sincere prayers and desires of the devotees. They believe that by chanting the thousand names of Lord Ganesha with devotion, their heartfelt wishes and aspirations will be fulfilled.

Inner Peace and Well-being: The rhythmic recitation of the Sahasranamavali brings a sense of peace, tranquility, and mental calmness. It helps in reducing stress, anxiety, and promoting overall well-being.

Ultimately, the recitation of the Ganesh Sahasranamavali is a personal and spiritual practice that allows devotees to connect with the divine, seek blessings, and experience the presence and grace of Lord Ganesha in their lives.

गणेश सहस्रनामावली का पाठ करने के कारणों के बारे में हिंदी में अनुवाद किया गया है:

भक्ति और पूजा: सहस्रनामावली का पाठ भक्ति और सम्मान का व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है भगवान गणेश की ओर। यह दिव्यता से जुड़ने और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और पूजा करने का एक तरीका है।

आशीर्वाद और कृपा की मांग: भक्त गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ करके भगवान गणेश की आशीर्वाद और कृपा की मांग करते हैं। वे मानते हैं कि उनके हजारों नामों का जाप करके, उन्हें दिव्य संप्रेषण को प्रेरित कर सकते हैं और उनके दया और संरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बाधाओं का निवारण: गणेश भगवान को बाधा हटाने वाले रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। सहस्त्रनामावली का पाठ करके, भक्त अपने जीवन में आने वाली बाधाओं, चुनौतियों और समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी सहायता मांगते हैं। इसे सफलता और समृद्धि के मार्ग को स्पष्ट करने में सहायता करने का माना जाता है।

आध्यात्मिक उन्नति: सहस्त्रनामावली का पाठ एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो मन को शुद्ध करने, चेतना को उच्च करने और भगवान गणेश के साथ आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने में मदद करता है। यह आंतरिक विकास, स्वयंसिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति में सहायता करता है।

ज्ञान और ज्ञान: गणेश भगवान ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सहस्त्रनामावली के हजारों नामों का जाप करने से भक्त की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलता है, सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है और ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति होती है।

संरक्षण और मार्गदर्शन: भक्त अपने जीवन में भगवान गणेश की संरक्षा और मार्गदर्शन की मांग करने के लिए सहस्त्रनामावली का पाठ करते हैं। वे मानते हैं कि उनकी दिव्य प्रतिष्ठा उन्हें हानि से बचाएगी, निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगी और सही मार्ग पर ले जाएगी।

इच्छा की पूर्ति: सहस्त्रनामावली के पाठ के साथ भक्त की मनसा पूजा और इच्छाओं की शुभकामनाएं जुड़ी होती हैं। वे मानते हैं कि भक्तिपूर्ण रूप से गणेश के हजारों नामों का जाप करने से, उनकी दिल की अभिलाषाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी।

आंतरिक शांति और सुख: सहस्त्रनामावली का यथार्थित जाप आंतरिक शांति, स्थिरता और मानसिक शांति लाता है। यह तनाव को कम करने, चिंता को दूर करने और संपूर्ण कल्याण को समर्थन करने में मदद करता है।

इसे ध्यान देने योग्य है कि गणेश सहस्त्रनामावली के पाठ के लाभ व्यक्ति के अलग-अलग हो सकते हैं, और इस अभ्यास की सच्ची महिमा ईमानदार भक्ति, विश्वास और निरंतर जप करने में स्थापित है।

When to say Ganesh sahasranamavali

The recitation of the Ganesh Sahasranamavali can be done on various occasions and as part of regular spiritual practices.

Here are some instances when devotees often recite the Ganesh Sahasranamavali:

Festivals: The Ganesh Sahasranamavali is commonly recited during festivals dedicated to Lord Ganesha, such as Ganesh Chaturthi, Vinayaka Chaturthi, or Ganesha Jayanti. These auspicious occasions celebrate the birth or manifestation of Lord Ganesha, and reciting the Sahasranamavali is considered a special offering and a way to seek his blessings.

Special Puja: Devotees may choose to recite the Sahasranamavali as part of a special puja or worship dedicated to Lord Ganesha. It can be included as a devotional practice during Ganesha Puja or any other specific puja conducted for seeking his blessings.

Daily Practice: Many devotees incorporate the recitation of the Ganesh Sahasranamavali into their daily spiritual routine. It can be chanted during morning or evening prayers or as part of regular japa (repetition of sacred mantras). It is believed to bring divine presence, guidance, and blessings into one’s life on a daily basis.

Personal Spiritual Practice: Some individuals choose to recite the Sahasranamavali as a personal spiritual practice to deepen their connection with Lord Ganesha. It can be performed as a form of meditation, where the repetition of each name focuses the mind and invokes the divine qualities associated with Lord Ganesha.

Auspicious Occasions: The Ganesh Sahasranamavali can also be recited on significant life events or auspicious occasions such as weddings, housewarming ceremonies, or important milestones. It is believed to bring blessings, remove obstacles, and bring prosperity and harmony to the occasion.

Obstacle Removal: Whenever individuals face challenges, difficulties, or obstacles in their lives, they may turn to the recitation of the Ganesh Sahasranamavali. It is believed to seek the intervention of Lord Ganesha and his assistance in overcoming obstacles and finding solutions to problems.

Ultimately, the recitation of the Ganesh Sahasranamavali can be done at any time with sincerity, devotion, and reverence. It is a personal choice and practice that allows devotees to connect with Lord Ganesha, seek his blessings, and experience his divine presence in their lives.

गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ किस समय किया जाए, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है:

त्योहार: गणेश सहस्त्रनामावली को अक्सर गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी या गणेश जयंती जैसे गणेश भगवान के समर्पित त्योहारों के दौरान पाठ किया जाता है। ये शुभ अवसर भगवान गणेश की जन्म या प्रतिष्ठान के अवसर को मनाने के रूप में होते हैं, और सहस्त्रनामावली का पाठ उनकी आराधना और आशीर्वाद मांगने का विशेष तरीका माना जाता है।

विशेष पूजा: भक्त गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ भगवान गणेश की समर्पित किसी विशेष पूजा या आराधना के हिस्से के रूप में कर सकते हैं। इसे गणेश पूजा या किसी अन्य विशेष पूजा के दौरान शामिल किया जा सकता है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।

दैनिक अभ्यास: कई भक्त गणेश सहस्त्रनामावली को अपनी दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल करते हैं। इसे सुबह या शाम की पूजा के दौरान या नियमित जप (पवित्र मन्त्रों का जाप) के रूप में चंदना जा सकता है। इससे मान्यता है कि यह दिनचर्या में भगवान की दिव्यता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद लाता है।

व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास: कुछ व्यक्ति गणेश सहस्त्रनामावली को अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बनाने के लिए पाठ करते हैं। यह ध्यानाभ्यास के रूप में किया जा सकता है, जहां प्रत्येक नाम की पुनरावृत्ति मन को केंद्रित करती है और भगवान गणेश के संबंधित गुणों को जगाती है।

शुभ अवसर: गणेश सहस्त्रनामावली को ऐसे महत्वपूर्ण जीवन के घटनाओं या शुभ अवसरों पर भी पाठ किया जा सकता है जैसे विवाह, गृहप्रवेश समारोह, या महत्वपूर्ण उपलब्धियां। इससे मान्यता है कि यह आशीर्वाद देता है, बाधाओं को हटाता है और समृद्धि और समानता को लाता है।

बाधा समाप्ति: जब भी व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों, मुश्किलों या बाधाओं का सामना करता है, वह गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ कर सकता है। मान्यता है कि यह भगवान गणेश की सहायता की अपेक्षा और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता करता है।

अंततः, गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ किसी भी समय संयम, भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। यह भक्त की व्यक्तिगत पसंद और अभ्यास है जो उन्हें भगवान गणेश से जोड़ता है, उनके आशीर्वाद की खोज करता है और उनके जीवन में उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस कराता है।

Leave a Comment